Donateur

Hoe kunt u donateur worden van de SRGW ?

De stichting heeft haar activiteiten door steun van verschillende donateurs. Hiervan betaalt de stichting o.a. de verzekering, de energiekosten, kamer van koophandel etc.

Een ieder kan donateur worden van de stichting SRGW door het jaarlijks overmaken van een minimum bedrag van € 7,50

Belangstellenden van de SRGW kunnen het geldbedrag overmaken op ING (IBAN) rekening NL59INGB0001656106 tnv C.J. Baars, Rietkraag 19, 4386 GA Vlissingen o.v.v. Donatie SRGW, naam, call of Luisternummer.

Jaarlijks worden op de ledenvergadering van januari lopende zaken besproken en kunnen alle donateurs meebeslissen over belangrijke zaken omtrent het beleid van de Stichting Repeater Groep Walcheren.